ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଏଥର ହୋଇ ପାରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଏଥର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ପାରେ କାରଣ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ପରଠୁ ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଭିନ୍ନ

Read more