ବାଲେଶ୍ବରରେ PDV ବିଧ୍ବଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ, ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ-୪ରୁ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ, ରାଡାର ତଥ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି DRDOର ବୈଜ୍ଞାନିକ PDV- ପୃଥ୍ବୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯାନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>