ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସୂଚନା: ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଜୈଶ ମୁଖ୍ୟ ମସୁଦ ଅଜହର ବିରୋଧରେ ନେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ମସୁଦକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜାତିସଂଘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>