ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରଚାର ସାଇକେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ, ଯୁବକମାନେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଇସ୍ତାହାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>