ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ‘ଫୋନି’, ପୁରୀରୁ ୪୫୦ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ୨୩୦ କିମି ଦୂରରେ ଅଛି ‘ଫୋନି’, ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୫ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ମେ ୩ ସଂଧ୍ୟାରେ ‘ଫୋନି’ ପୁରୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>