୩ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଶିଖର ଧାୱନ ବାଦ୍‌, ବାମହାତ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଖେଳିବେନି ଶିଖର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବେଳେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ବାମହାତୀ ଓପନର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>