୧୦୬ ସିଭିଲ୍‌ ସର୍ଭିସ୍‌ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ , ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସବୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍‌ , 5T ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୨ ମହିଳା ଓ ୪ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>