ରାଜଧାନୀରୁ ୩ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା STF, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଓ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କଲା STF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>