ଅନୁଗୁଳ କଣିହାଁ ବନାଞ୍ଚଳର ସୁଲେଇପାଳ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଓ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାତୀପଲ, ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ୪ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗାଁଲୋକେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>