ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ କଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ: ମେରି କମ୍‌ଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଓ ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପାଇଁ ସୁପାରିସ, ବିନେଶ ଫୋଗଟ, ମନିକା ବାତ୍ରା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ପଦ୍ମ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>