ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଲାଗୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭିଡ଼ ବଢୁଥିବା RTO ଅଫିସର ସ୍ଲଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ, ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଖୋଲା ରହିବ RTO ଅଫିସ, ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବା ସହ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିସନରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>