କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବଦଳାଇଲା ପାକିସ୍ତାନର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଚୀନ୍‌: କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲା ଚୀନ, ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>