ହ୍ରାଇଦାବାଦରେ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ୪ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା | ସମ୍‌ସାବାଦ ଡିସିପି ପ୍ରକାଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | ପୋଲିସଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ | ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>