ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କୀରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ | ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଦେଢ଼ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ତିନୋଟି ମାଛ | ଏହି ପାଣିକୁଆ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>