ବାଲେଶ୍ବର ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା: ଅଚେତ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକସନ୍‌ ଦେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ, ଆଜି ନାକରେ ମାଂସ ବଢୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ମୃତ ମହିଳା ବାଲିଆପାଳର ରୁବୀ ଗିରି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>