ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ତଥା ଇନଫୋସିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଜାମାତା ରିଷି ସୁନକ ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ଚ୍ୟାନସେଲର ଅଫ ଏକ୍ସଚେକର(ରାଜକୋଷ ମୁଖ୍ୟ) ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>