ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଗତରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପବନ; ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଗଛ ପଡ଼ି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>