ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଦଳକୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆଶା କମ ଥିବା କହିଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, BJP-BJD ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ଥିବା କଟାକ୍ଷ କଲେ ନରସିଂହ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>