ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଫସିଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଯିବ, ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇବ ଭାରତ, ଜର୍ମାନୀକୁ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, UK, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>