ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ୍‌ ଜେଲ୍‌ରେ ଅପରାଧୀ ୟୁସୁଫ ମେନନର ମୃତ୍ୟୁ, ୧୯୯୩ ବମ୍ବେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଅଭିଯୁକ୍ତ ୟୁସୁଫ ମେନନ, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଟାଇଗର ମେନନର ଭାଇ ୟୁସୁଫ ହୃଦ୍‌ଘାତରେ ମୃତ