ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୋରୋନା ଟିକାକୁ ମିଳିଲା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁମତି, ଜୁଲାଇରୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍‌ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଟିକାର ନାଁ Covaxin, ଭାରତରେ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟିକା Covaxin