ବାରମ୍ବାର ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଓଡ଼ିଆ IPS ଅଫିସର ବସନ୍ତ ରଥ ନିଲମ୍ବିତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *