ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କଟକଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପଦବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ, ଖାଲି ଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *