ବାୟୁ ସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ‘ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ର’, ଗତ ୧୫ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ହସ୍ତାନ୍ତର, ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନାମ ‘ନାଗ’ ମିଜାଇଲ ରହିଥିଲା, ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାରୁ ନାଁ ରହିଲା ‘ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ର’, ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୫୦୦ ମିଟରରୁ ୪ କିଲୋମିଟର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *