କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଜାରି କଲେ କଟକ DCP । ୮୭୬୩୦୬୮୧୬୭ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ପାରିବେ ନାଗରିକ । ଏଣିକି ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ dcp ପ୍ରତିକ ସିଂହ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *