ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିମାସାରର ଓପିଡି । ଟେଲିମେଡିସିନ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ଫୋନ ନମ୍ବର ଜାରି । ୭୨୦୫୨୦୭୯୪୭, ୦୬୬୩୨୪୩୨୧୦୩ରେ କଲ କରିହେବେ । ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ । ଜୁଲାଇ ୧୩ରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଭିମାସାରର ଓପିଡି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *