ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଚାଇନିଜ୍‌ ଭାଷା, ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଚାଇନିଜ୍‌ ଭାଷା , ମାତ୍ର ଏବେ ଏସୀୟ ଦେଶର ଭାଷାରେ ରହିବନି ଚାଇନିଜ୍‌ ଭାଷା, ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ା ହେବନାହିଁ ଚାଇନିଜ୍‌ ଭାଷା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *