IPLରେ VIVO ଟାଇଟଲ୍‌ ପ୍ରାୟୋଜକ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ କ୍ୟାଟ୍‌ । BCCIକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ କ୍ୟାଟ୍‌ର ପ୍ରଶ୍ନ । ଚୀନୀ କମ୍ପାନି ପ୍ରତି BCCIର ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *