ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ । SOP ମାନି ଖୋଲିବ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ହୋଟେଲ । କୋଭିଡ ଗାଇଡ ଲାଇନ ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଇବା ମନା, କେବଳ ପାର୍ସଲକୁ ଅନୁମତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *