+2 ବିଜ୍ଞାନରେ ଶୂନ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିବା ୧୫ ସ୍କୁଲକୁ ୭ ଦିନ ଭିତରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ । କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ବନ୍ଦ ନ ହେବ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ । ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହିଁକି ନ ହେବ ସେନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *