ବାଲେଶ୍ବର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଇଲାଣ୍ଡର ୪ ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍‌ରୁ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଯାନ ହେଲା ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ, DRDOର ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏହି ଯାନ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *