କଟକ ଶିଖରପୁରଠାରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ । ତେଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଗୋଟିଏ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ । ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *