ମେ ୨୫ରୁ ଉଡିବ ବିମାନ l ସୋମବାର ଠାରୁ ଦେଶରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ସୂଚନା l ସର୍ତ୍ତ ସହ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ- ହରଦୀପ ସିଂହ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *