ୱାଇ. ଜେଠ୍‌ୱା ହେଲେ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି । କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ । ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ଅଛନ୍ତି ୱାଇ. ଜେଠ୍‌ୱା

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *