କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର CDPO ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ମିଶ୍ର ନିଲମ୍ବିତ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *