ଏବେ ମିଳିବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଜିଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ମିଳିପାରିବ । ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।

ଏବେ ମିଳିବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଜିଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ମିଳିପାରିବ । ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *