ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର- ଓପିଡି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବନ୍ଦ, ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ମାନୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଆଡମିଶନ ଏଡାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପିଛା ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଓପିଡି ଭିତରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନା

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *