ସ୍କୁଲ ଫି ହ୍ରାସ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଫି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୭ଟି ସ୍ଲାବରେ ଫି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *