ହସପିଟାଲରୁ କପିଳ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଆସିଛି । ହୃଦଘାତ ପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ (ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି) ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *