ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ନିଲାମ ହେବ I ଉଭୟ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଦୋକାନୀ ଲଟେରୀରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ I

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *