କଟକ ଖାନନଗରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମାମଲା; ଖାନନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସଂପତ୍ତିର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ସ୍ଥାବର, ଅସ୍ଥାବର ସଂପତ୍ତିର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ; କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *