ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର SANTର ପରୀକ୍ଷଣ, ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କଲା SANT, ଆକାଶରୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର SANT- ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଫ୍‌ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ, SANTର ଓଜନ ୪୩ କେଜି, ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୧୫ରୁ ୨୦ କିମି

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *