ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁର ଓକିଲଗୁଡ଼ା ଖାଦାନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗୁଣପୁର ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାବତ ନିଲମ୍ବିତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *