ନେପାଳର ଲାମଜଙ୍ଗରେ ୫.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ । ଭୁଲଭୁଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ୬.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ । ଆମେରିକାର ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *