ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ୪୫ରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଓ୍ବେପନ ସିଷ୍ଟମ୍‌ SMARTର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ, SMART- ସୁପରସୋନିକ ମିଜାଇଲ ଆସିସଷ୍ଟେଡ ରିଲିଜ ଅଫ ଟର୍ପେଡୋ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ମିସାଇଲ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣରେ ଏହା ହେବ ଗେମ୍‌ ଚେଞ୍ଜର

ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ୪୫ରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଓ୍ବେପନ ସିଷ୍ଟମ୍‌ SMARTର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ, SMART- ସୁପରସୋନିକ ମିଜାଇଲ ଆସିସଷ୍ଟେଡ ରିଲିଜ ଅଫ ଟର୍ପେଡୋ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ମିସାଇଲ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣରେ ଏହା ହେବ ଗେମ୍‌ ଚେଞ୍ଜର

ସଫଳତା ପାଇଁ DRDOକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *