ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ହଜାର ମାନସିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାନିଆ, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ସୂଚୀବାଇ, ନିଶା ସେବନ, ଡିମେନସିଆ ଏବଂ ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ଭଳି ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଫୋନ୍: ୯୪୩୯୯୯୯୧୭୩ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *