ସିଦ୍ଧୁ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ।ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ୪ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ। ସଂଗତ ସିଂହ ଗିଲଜୈନ, ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ଦାନି, ପବନ ଗୋଏଲ, କୁଲଜିତ ସିଂହ ନାଗର ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *