କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଡାଟାବେଶରେ ୭୬ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବେ, ୧୦୦ ଦିନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ, ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସହ ଡାଟାବେଶ ତିଆରି ହେବ, ଇ-ପାସ୍, କାଳିଆ ଡାଟାବେଶ ଆଦି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଡାଟାବେଶ ହେବ, ସୂଚନା ଦେଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *