ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ବ । ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ହେଲେ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *